Sztuka integracji

  • Sztuka integracji

    Tytuł

  • 2019

    Rok

  • Konkurs Grantowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

    Źródło finansowania

Sztuka integracji

specyfikacja projektu

Projekt „Sztuka integracji” zaspokajał potrzeby mieszkańców związanych z aktywnością społeczną oraz wzmocnieniem aktywności wspólnotowej. Zadanie opierało się na organizacji wydarzeń kulturalnych bazujących na dziedzictwie kulturowym, historycznym przyrodniczym.

W ramach działań zorganizowano plenerowe pokazy filmowe o rożnej tematyce. Pokazy odbywały się raz miesiącu. Mieszkańcy mieli okazję do obcowania z filmem dokumentalnym jak i fabularnym. Dodatkowo po każdej projekcji wyświetlane były krótkie filmiki dotyczące zasobów przyrodniczych, kulturowych oraz historycznych obszaru powiatu kluczborskiego. Po emisji odbywały się dyskusje na temat walorów regionu północnej Opolszczyzny. W związku z rocznicą Pierwszego Powstania Śląskiego odbył się także specjalny pokaz filmu dokumentalnego upamiętniającego to wydarzenie historyczne dotyczące regionu Śląska Opolskiego.

Aktualności