Śladami Odnowy Wsi

  • Śladami Odnowy Wsi

    Tytuł

  • 2018

    Rok

  • Otwarty konkurs ofert - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

    Źródło finansowania

Śladami Odnowy Wsi

specyfikacja projektu

Celem realizacji projektu było zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, promocja idei odnowy wsi oraz ochrona bioróżnorodności z nawiązaniem do rocznicy 100-lecia Niepodległości w okresie od 01.05.2018r. do 31.10.2018r. Zadanie było realizowane na obszarze powiatu kluczborskiego i oleskiego w województwie opolskim.

W ramach działań zaplanowano stworzenie serii keszy w ramach międzynarodowej gry Geocaching. Seria ta umieszczona została na obszarze wymienionych wcześniej powiatów. Geocaching to rodzaj gry terenowej przeznaczona dla użytkowników odbiorników GPS, polegająca na poszukiwaniu skrytek ukrytych przeważnie w interesujących miejscach. To nowatorski pomysł, który jest bardzo popularny wśród młodzieży i dorosłych, na szerzenie wiedzy, na poznawanie nowych miejsc i edukację. W związku z ogłoszonym w województwie opolskim Rokiem 100-lecia Niepodległości, część skrytek została umieszczana w pobliżu miejsc związanych z tą rocznicą na terenie powiatu kluczborskiego i oleskiego, upamiętniając rocznicę Niepodległości. Pozostała część została umieszczona na terenach wiejskich w celu promocji obszarów wiejskich, miejsc historycznych i ważnych ze względu na bioróżnorodność. Skrytki zawierają dziennik odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalazcy, a także drobne upominki na wymianę.

Wydano także publikację związaną z programem Odnowy Wsi na terenie objętym projektem, która będzie informowała o działaniach jakie zostały zrealizowane w ramach projektu. Broszura zawierała informacje związane z walorami kulturowymi, historycznymi czy przyrodniczymi oraz realizacją programu Odnowy Wsi. W broszurze opisane zostały przykłady ciekawych działań sołectw, stowarzyszeń, Grup Odnowy Wsi w okresie ostatnich 20-tu lat.

W ramach działań zostanie przeprowadzona inwentaryzacja, a na jej postawie stworzona baza potraw kulinarnych sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz potraw tradycyjnych, regionalnych i lokalnych z terenu powiatu kluczborskiego (Gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna i Lasowice Wielkie), oleskiego (Gmina Olesno) i namysłowskiego (Gmina Pokój).

Na podstawie tej bazy powstanie szlak kulinarny potraw regionalnych obejmujący powiat kluczborski, oleski i namysłowski oraz zostanie wydany przepiśnik, w którym znajdą się receptury na przyrządzenie najciekawszych potraw z regionu.

Aktualności