Nurtem Stobrawskich Smaków

  • Nurtem Stobrawskich Smaków

    Tytuł

  • 2020

    Rok

  • Otwarty konkurs ofert - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

    Źródło finansowania

Nurtem Stobrawskich smaków

Nurtem Stobrawskich Smaków

specyfikacja projektu

Głównym celem projektu było propagowanie idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w powiązaniu z pielęgnowaniem tożsamości kulturowej, tradycji lokalnych, promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarze Opolszczyzny. Zadanie było realizowane na obszarze powiatu kluczborskiego i oleskiego w województwie opolskim.

W ramach działań zaplanowano przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów, czyli stworzenie bazy produktów sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych na terenie powiatu kluczborskiego (Gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna i Lasowice Wielkie) i oleskiego (Gmina Olesno). Na bazie zinwentaryzowanych zasobów powstał 1 szlak kulinarny obejmujący powiat kluczborski i oleski. Kolejnym etapem było wykonanie profesjonalnych fotografii produktowych, oraz stworzenie katalogu produktów regionalnych.

Zadanie było komplementarne z innymi działaniami podejmowanymi wcześniej przez Fundację ponieważ fundacja realizuje głownie zadania związane z zachowaniem dziedzictwa obszaru, turystyką i kulturą, które posiadają jednocześnie charakter edukacyjny. Projekt ten jest kontynuacją realizacji celów Fundacji jakimi jest rozwój działalności wspomagającej rozwój wiedzy o regionie czy też ochrona i promocja zasobów regionu.