Nurtem Stobrawskich Smaków – plik

Głównym celem projektu było propagowanie idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w powiązaniu z pielęgnowaniem tożsamości kulturowej, tradycji lokalnych, promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarze Opolszczyzny. Zadanie było realizowane na obszarze powiatu kluczborskiego i oleskiego w województwie opolskim. W niniejszym katalogu prezentujemy produkty lokalne spożywcze wraz z ich producentami, którzy działają na obszarze objętym projektem.