Modelowe inteligentne wsie

  • Modelowe inteligentne wsie

    Tytuł

  • 2021

    Rok

  • Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju SPołeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

    Źródło finansowania

Modelowe inteligentne wsie

Modelowe inteligentne wsie

specyfikacja projektu

Głównym celem zadania pn. „Modelowe Inteligentne Wsie” jest zwiększenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności tworzenia partycypacyjnych koncepcji Smart Villages przez osoby uczestniczące w warsztatach tworzenia partycypacyjnych koncepcji Smart Village. Celem jest również zwiększenie zaangażowania mieszkańców wsi w życie społeczne, publiczne poprzez samodzielne działanie, wypracowywanie koncepcji rozwoju wsi, zwiększanie partycypacji społecznej na poziomie lokalnym. Celem projektu jest także wypracowanie modelu tworzenia i wdrażania koncepcji Smart Villages, który możliwy będzie do wdrożenia w innych miejscowościach w całej Polsce. Działania projektowe mają także na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu. Dzięki realizacji działań projektowych chcemy wzmocnić samoocenę mieszkańców wsi i zmobilizować ich do zabierania głosu i uczestnictwa w lokalnych procesach decyzyjnych. Projekt ma służyć także zacieśnianiu integracji między grupami społecznymi oraz publicznymi funkcjonującymi w danej miejscowości, budowaniu nowych form współpracy. Dodatkowym celem jest także zwiększenie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej o zasobach obszaru oraz zwiększenie poczucia tożsamości mieszkańców ze swoim regionem. Warsztaty tworzenia koncepcji Smart Villages, nastawione na efektywne i niestandardowe rozwiązania miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu.

Cele projektu:

– Zwiększenie wiedzy i umiejętności tworzenia koncepcji Smart Villages.

– Wypracowanie efektywnych, niestandardowych i przyjaznych dla klimatu rozwiązań miejscowych problemów.

– Zacieśnienie integracji między różnymi grupami, budowanie nowych form współpracy.

– Wzrost świadomości lokalnej o zasobach obszaru i możliwości ich wykorzystania w rozwoju.

– Zwiększenie poczucia tożsamości mieszkańców Opolszczyzny ze swoim regionem.

– Mobilizację mieszkańców wsi do zabierania głosu i uczestnictwa w lokalnych procesach decyzyjnych.

Informacje

E-book
Modelowe inteligentne wsie

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.

Zadanie „Modelowe Inteligentne Wsie” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Całkowita wartość zadania wynosi: 88750,00 zł.

Kwota dofinansowania wynosi: 88750,00 zł.