Modelowe inteligentne wsie – pliki

Niniejszym przedstawiamy publikację pod tytułem „Smart Villages – Model tworzenia koncepcji i przykłady inteligentnych rozwiązań” oraz „Model tworzenia koncepcji Smart Villages (Inteligentnych Wsi)” opracowane podczas realizacji projektu „Modelowe inteligentne wsie”. Publikacja jest ściśle związane z wdrażaniem modelu Smart Village natomiast model ma się przyczynić powstania i realizacji fantastycznych inicjatyw, które wpłyną na pozytywny i zrównoważony rozwój polskiej wsi.