Publikacja – Smart Villages

Niniejszym przedstawiamy publikację pod tytułem Smart Villages – Model tworzenia koncepcji i przykłady inteligentnych rozwiązań opracowaną podczas realizacji projektu „Modelowe inteligentne wsie” w celu upowszechnienia rezultatów projektu. Publikacja jest ściśle związana z wdrażaniem modelu Smart Village.
Publikacja zawiera model wdrażania partycypacyjnych koncepcji Smart Villages z niezbędnymi wskazówkami do przeprowadzenia warsztatów, scenariusz prowadzenia spotkań, przykłady inteligentnych rozwiązań z Polski i Europy. W publikacji zawarte są również wskazówki jak pracować nad wizją rozwoju Smart Wsi, zasięgiem terytorialnym koncepcji, określeniem grupy docelowej, diagnozą i uproszczoną analizą SWOT, określeniem zasobów do wdrażania koncepcji, planowaniem inicjatyw oraz ich efektów, oraz szukaniem partnerów wspierających rozwój lokalny.