Model tworzenia koncepcji Smart Villages

W Inteligentnych Wsiach kluczowe znaczenie mają ludzie. Istotni są mieszkańcy wsi, którzy podejmują inicjatywę w celu znalezienia rozwiązań praktycznych, zarówno jeżeli chodzi o poważne wyzwania, którym muszą sprostać, jak i co ważne wykorzystywanie atrakcyjnych możliwości prowadzących do transformacji obszarów wiejskich.

Niniejszym przedstawiamy model tworzenia koncepcji Smart Villages (Inteligentnych Wsi) wypracowany podczas realizacji projektu „Modelowe inteligentne wsie”. Mamy nadzieję, że model ten przyczyni się do powstania i realizacji fantastycznych inicjatyw, które wpłyną na pozytywny i zrównoważony rozwój polskiej wsi.